Szkoła Animatorów Misyjnych

Szkoła Animatorów Misyjnych za nami Zakończyła się kolejna Szkoła Animatorów Misyjnych. Jak z

Papieska Intencja na lipiec

Lipiec Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej,

Papieska Intencja na miesiąc czerwiec

Czerwiec Aby portale społecznościowe promowały solidarność i uczyły poszanowania drugiego czł

 

Szkoła Animatorów Misyjnych

Lipiec 9, 2018 in Aktualności, Główne tematy

Szkoła Animatorów Misyjnych za nami Zakończyła się kolejna Szkoła Animatorów Misyjnych. Jak zwykle odbyła się w Centrum Formacji Misyjnej w diecezji warszawsko-praskiej. „Nie jesteś animatorem misyjnym przypadkowo. Jesteś animatorem, ponieważ tak chciał Chrystus” – powiedział na zakończenie kursu ks. dr Maciej Będziński, sekretarz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Uczestnicy Szkoły [...]

Papieska Intencja na lipiec

Lipiec 1, 2018 in Aktualności, Główne tematy

Lipiec Aby kapłani, którzy doświadczają zmęczenia i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, znaleźli pomoc i pocieszenie w przyjaźni Pana i swoich braci.   SIŁA W CHRYSTUSIE „Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa; musi sam zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z tych, którzy do niego przychodzą. Stać [...]

Papieska Intencja na miesiąc czerwiec

Czerwiec 4, 2018 in Aktualności, Główne tematy

Czerwiec Aby portale społecznościowe promowały solidarność i uczyły poszanowania drugiego człowieka w jego odmienności.   Solidarność w wirtualnym świecie POKOLENIA X, Y, Z Słownikowa definicja solidarności brzmi: „poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń”. Czy pokolenia X, Y i Z mogą ze sobą solidaryzować? Czy ludzie pamiętający w Polsce czasy głębokiego PRL-u [...]

Rada Wyższa PDM 2018

Czerwiec 4, 2018 in Aktualności, Główne tematy

28 maja br. w ośrodku Fraterna Domus w Sacrofano pod Rzymem rozpoczęły się obrady Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych. Spotkanie otworzył kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Pierwsza, dwudniowa część, ma charakter formacyjny. Dyrektorzy PDM z całego świata będą rozmawiać na temat młodzieży i jej zadań w dziele ewangelizacji oraz roli mass-mediów w dziele [...]

Papieska Intencja na maj

Maj 2, 2018 in Aktualności, Główne tematy

Maj Aby świeccy, poprzez wykorzystanie własnej kreatywności, wypełniali swoją szczególną misję w służbie wyzwaniom współczesnego świata.   Warto przypomnieć tu List do artystów z 1999 r., w którym Jan Paweł drugi napisał: „Społeczeństwo potrzebuje bowiem artystów, (…) którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest «sztuka wychowania». W rozległej panoramie kultury [...]